DISTRIBÚCIA A PREDAJ AUTOLAKOV

Glasurit ako líder na trhu neustále zameriava svoju pozornosť na najaktuálnejšie trendy farieb pre automobily.

Aby mohli z týchto skúseností profitovať aj autoservisy, lakovne a ich zákazníci, vyvinul Glasurit kolekciu trendov 2013. Výrobcovia vysoko kvalitných automobilov kladú mimoriadne veľké požiadavky na kvalitu opravárenského lakovania v rámci záruky. Prvotriedna protikorózna ochrana ako základ má pritom dlhodobo zabezpečiť hodnotu automobilu. Aby autoservisy a lakovne dokázali splniťtieto zvýšené požiadavky, vyvinul Glasurit nový základ. Glasurit 283-25 Základ sa vyznačuje predovšetkým vynikajúcou protikoróznou ochranou a je ho možné univerzálne používať na všetky kovové podklady pri opravách osobných automobilov. Tento nový základ sa vďaka len jedinému nástreku, krátkej dobe odvetrania pri bežnej teplote v miestnosti a času spracovateľnosti do siedmich dní nielen jednoducho používa, ale je aj mimoriadne hospodárny a spoľahlivý. Základ 283-25 dokonale zapadá do dodávateľského programu základných materiálov Glasuritu a je vhodným doplnením k plničom a základným plničom Glasuritu radu 285-… Týmto Glasurit uľahčuje autoservisom a lakovniam splnenie nových požiadaviek automobilových výrobcov.

Glasurit, značka autolakov s bohatou tradíciou, je známy najväčšou celosvetovou databázou odtieňov a patrí k inovátorom, pokiaľ ide o nástroje na vyhľadávanie odtieňov pre opravárenské lakovanie. Už v roku 1995 stanovil Glasurit so svojím prvým Color Profi Systémom (CPS) štandardy na efektívne vyhľadávanie odtieňov, ktoré vďaka pravidelným aktualizáciám majú svoju platnosť až dodnes. Autoservisom a lakovniam, ktoré sa ako noví zákazníci budú chcieť zapojiť do efektívneho vyhľadávania odtieňov, uvádza Glasurit teraz na trh už štvrtú generáciu CPS, a to CPS4 pre odtiene metalíz.

To, aby Color Profi Systém z Glasuritu bol aj v časoch skenerov na odtiene a po takmer 20-tich rokoch svojho uvedenia na trh ešte stále hlavným a efektívnym nástrojom na vyhľadávanie odtieňov v procese opravy, zabezpečuje celý rad jeho vlastností.

CPS systém pozostáva z tisícok kartičiek ako vzoriek farieb, ktoré sú nalakované originálnymi autolakmi, zaradené podľa skupín farieb a usporiadané v patentom chránenej skrinke. Predná strana každej kartičky znázorňuje odtieň ako nástrekovú vzorku, na zadnej strane sa nachádza čiarový kód a kód odtieňa, pomocou ktorých môže lakovník vyhľadať v počítači príslušnú receptúru pre odtieň.

Na základe dôkladnej a svedomitej výroby odtieň na kartičke presne zodpovedá odtieňu, ktorý sa namieša podľa príslušnej receptúry. Autoservisy a lakovne si preto nemusia pripravovať nástrekové vzorky a môžu si tak ušetriť čas aj materiál. Vďaka veľkému počtu integrovaných štandardných odtieňov nie je už spravidla pri používaní spektrofotometra Glasurit RATIO Scan II potrebné vyhotovovať nástrekovú vzorku, nakoľko kartička systému CPS slúži ako referenčná kartička.

Glasurit v porovnaní s konkurenciou vsádza pri svojom systéme CPS na zatriedenie podľa skupín farieb a nie podľa výrobcov automobilov. Výhoda je jasná: Lakovník si vyberie zo skrinky skupinu farby, zodpovedajúcu opravovanému odtieňu a tým má okamžite poruke aj alternatívy, pokiaľ by sa stalo, že odtieň odporúčaný výrobcom by presne „nesedel“ s odtieňom na opravovanom vozidle. Ďalšou výhodou je veľký počet odtieňov, ktorý je možné takýmto spôsobom pokryť. Jedna kartička môže totiž reprezentovať odtiene viacerýchvýrobcov. Asi 5 500 kartičiek systému CPS4 zobrazuje takýmto spôsobom viac ako 14 000 odtieňov výrobcov automobilov.

Základná verzia systému CPS4 obsahuje odtiene zo sériovej výroby aktuálnych modelov osobných automobilov všetkých renomovaných automobilových výrobcov z Európy, Severnej Ameriky, Japonska a Ázie, vrátane matných a štruktúrových odtieňov na nárazníky, bočné dekorácie a lišty. Pravidelným doplňovaním si dokážu autoservisy a lakovne udržiavať svoj CPS4 systém počas mnohých rokov vždy na najaktuálnejšej úrovni. K tomu ponúka Glasurit trikrát ročne nové odtiene metalíz, ktoré sa úplne jednoduchým spôsobom môžu zaradiť do už existujúceho systému.

CPS4 ponúka svojim užívateľom viac komfortu a viac priestoru do budúcnosti. Patentovaná skrinka systému CPS4 Metallic má kapacitu 80 blokov farieb, každý blok dokáže prijať až 140 kartičiek odtieňov, čo predstavuje spolu viac ako 11 000 kartičiek. V začiatočnom stave je viac ako 5 500 kartičiek odtieňov rozdelených do 77-mych blokov farieb. Komfortný pre užívateľov je nový zakladací systém. Bloky farieb budú odteraz jednoducho a spoľahlivo držať pohromade namiesto skrutiek, pomocou tzv. „klik“ systému. To ešte viac uľahčí zakladanie tzv. dodatkov.

Autoservisy a lakovne, ktoré používajú systémy CPS3 alebo CPS2, ale nemusia meniť svoj doterajší systém. Pokiaľ si pravidelne dopĺňali dodatky, sú ich Color Profi Systémy presne tak aktuálne ako je systém CPS4 a budú aj v budúcnosti naďalej dopĺňané! Všetky CPS systémy sú perfektne začlenené do ďalších koloristických nástrojov Glasuritu, od Color Online, databázu na internete, cez Profit Manager, počítačový program manažmentu koloristiky a riadenia lakovne, až po spektrofotometer Glasurit RATIO Scan II.

Týmto rozsiahlym systémom na vyhľadávanie odtieňov opäť raz potvrdzuje Glasurit svoje postavenie popredného dodávateľa autolakov a poskytovateľa riešení na opravárenskom trhu.

Zároveň ponúkame distribúciu a predaj produktov pre autolakovne a karosárne značky 3M.